GE

0 ხმა
მოგესალმებით,

მაინტერსებს, სამაგისტრო გამოცდებზე რეგისტრაცია როდიდან დაიწყება?

1 პასუხი

გამარჯობა,

როგორც შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში განმარტავენ, თებერვლის პირველ ნახევარში გამოცხადდება რეგისტრაცია.

ინფორმაცია გამოცდების შესახებ

0 ხმა

გამარჯობა,

როგორც შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში განმარტავენ, თებერვლის პირველ ნახევარში გამოცხადდება რეგისტრაცია.

ინფორმაცია გამოცდების შესახებ

პასუხი Feb 1, 2017 by Aris.ge - განათლება (edu.aris.ge)

მსგავსი კითხვები

0 ხმა
1 პასუხი 211 ნახვა