GE
სკოლა-ლიცეუმ “ცოდნას” დაწყებითი კლასების კათედრამ ჩაატარა კითხვის კონკურსი “საუკეთესო მკითხველი”

სკოლა-ლიცეუმ ,,ცოდნას” დაწყებითი კლასების კათედრამ ჩაატარა კითხვის კონკურსი ,,საუკეთესო მკითხველი”.

მონაწილე მოსწავლეები დააჯილდოვა სკოლის დირექტორმა, ქალბატონმა ნაზი ნადირაძემ, სიგელებითა და სერტიფიკატებით.

სკოლა-ლიცეუმი ცოდნა