GE
ფასდაკლება - საექთნო საქმის სწავლების კურსი + უფასო სტაჟირება კლინიკაში, დასაქმების პერსპექტივა
ღირებულება: 500 ლარი
პროგრამაზე რეგისტრაცია

კურსის აღწერა

ექთნები უთანასწორდებიან საშუალო და უმცროსს სამედიცინო პერსონალს, რომელთა ფუნქცია პრიმიტიული მოქმედებები კი არ არის, არამედ ექიმების სრული მხარდაჭერაა პაციენტების გამოჯანმრთელების გზაზე. ამავე დროს, მთავარი განსხვავება მხოლოდ პასუხისმგებლობის ხარისხსა და გადაწყვეტილებების მიღების დამოუკიდებლობაშია. ამ მხრივ, ექთნებს არ აქვთ სრული თავისუფლება, რაც  არ აკნინებს მისი პერსონის სამედიცინო მნიშვნელობას.

კურსის პროგრამა

საექთნო საქმეში პროფესიული გადამზადება მოიცავს სალექციო მასალას, დამოუკიდებელი სამუშაოს შემოწმებასა და კონტროლს ტესტირების საშუალებით. მედდის სპეციალობა მოიცავს შემდეგი თემატური სექციების შესწავლას:

 • საქართველოს ჯანდაცვის პოლიტიკა;
 • საექთნო საქმის თეორია და ფილოსოფია;
 • პრაქტიკული საფუძვლები - გაფართოებული ბლოკი;
 • პროფილური ცოდნა სპეციალიზირებულ სამედიცინო სფეროებში მუშაობისთვის: თერაპია, გერიატრია, ქირურგია, ტრავმატოლოგია, ვირუსოლოგია, ვენეროლოგია;
 • ინფექციების კონტროლი, ეპიდემიების პრევენციისთვის;
 • მედიკამენტებთან მუშაობა;
 • სიმულაციური სწავლება.

სპეციალისტის მოვალეობები

 • უზრუნველყოფს ექიმამდელ სამედიცინო დახმარებას, ახორციელებს ბიოლოგიური მასალების შეგროვებას ლაბორატორიული კვლევებისთვის
 • ახორციელებს პაციენტის მოვლას სამედიცინო ორგანიზაციასა და ბინაზე
 • ახორციელებს სამედიცინო ინსტრუმენტების, პაციენტის მოვლის საგნებისა და სახვევების სტერილიზაციას
 • ასრულებს ექიმის ასისტენტის მოვალეობას სამედიცინო დიაგნოსტიკური მანიპულაციებისა და მცირე ოპერაციების ჩატარებისას ამბულატორიულ და სტაციონარულ პირობებში
 • ამზადებს პაციენტებს სხვადასხვა სახის გამოკვლევების, პროცედურების, ოპერაციებისა და ექიმთან ამბულატორიული  მიღებისთვის
 • უზრუნველყოფს ექიმის დანიშნულების შესრულებას
 • ახორციელებს აღრიცხვას, შენახვას, გამოყენებას მედიკამენტებისა და ეთილის სპირტის
 • აწარმოებს პაციენტთა პერსონალურ აღრიცხვასა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის ინფორმაციულ (კომპიუტერულ) მონაცემთა ბაზას
 • ხელმძღვანელობს უმცროსი სამედიცინო პერსონალის საქმიანობას
 • აწარმოებს სამედიცინო ჩანაწერებს
 • ახორციელებს სანიტარულ და საგანმანათლებლო მუშაობას პაციენტებსა და მათ ნათესავებს შორის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად და  დაავადებების პროფილაქტიკისათვის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდით
 • ახორციელებს სამედიცინო ნარჩენების შეგროვებას და უტილიზაციას
 • ახორციელებს სანიტარული და ჰიგიენური რეჟიმის, ასეპტიკისა და ანტისეპტიკების წესების დაცვას, ინსტრუმენტებისა და მასალების სტერილიზაციის პირობებს, ინექციების შემდგომი გართულებების პროფილაქტიკას, ჰეპატიტის და აივ ინფექციის საწინააღმდეგოდ.

სპეციალისტმა უნდა იცოდეს:

 • კანონები და სხვა მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში;
 • საექთნო საქმის თეორიული საფუძვლები;
 • მკურნალობისა და დიაგნოსტიკური პროცესის საფუძვლები, დაავადებათა პროფილაქტიკა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა;
 • სამედიცინო ინსტრუმენტებისა და აღჭურვილობის ექსპლუატაციის წესები;
 • დიეტოლოგიის საფუძვლები;
 • დისპანზერიზაციის საფუძვლები, დაავადებების სოციალური მნიშვნელობა;
 • კატასტროფის მედიცინის საფუძვლები;
 • სამედიცინო ეთიკა;
 • პროფესიული კომუნიკაციის ფსიქოლოგია;

კურსდამთავრებულთა პროფესიული საქმიანობის სფერო:​​ მოსახლეობისთვის კვალიფიციური საექთნო დახმარების გაწევა, ცხოვრების სხვადასხვა ასაკობრივ პერიოდში ჯანმრთელობის შენარჩუნებისა  მიზნით

კურსდამთავრებულთა პროფესიული საქმიანობის ობიექტებია:

 • პაციენტი და მისი გარემო;
 • ჯანმრთელი მოსახლეობა;
 • სამედიცინო დიაგნოსტიკური, პროფილაქტიკური და სარეაბილიტაციო დახმარების გაწევის საშუალებები;
 • პირველადი შრომითი კოლექტივები.

მედდა / მედძმა (ტრენინგის შედეგად) მოემზადება შემდეგი საქმიანობისთვის:

 • პროფილაქტიკური ღონისძიებების განხორციელება
 • მონაწილეობა სამკურნალო - დიაგნოსტიკურ და სარეაბილიტაციო პროცესებში
 • ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების გაწევა საგანგებო და ექსტრემალურ პირობებში
 • უმცროსი მედდის მოვალეობის შესრულება

ჩვენს აკადემიაში საექთნო საქმის პროფესიული გადამზადებისთვის  განკუთვნილია 50 აკადემიური საათი, აქედან 15 სთ წარმოადგენს დამოუკიდებელი პრაქტიკული დავალებების შესრულებას და წერილობით მუშაობას, რასაც მოჰყვება ლექტორის ზედამხედველობა.

სრული კურსის წარმატებით დამთავრების შემდეგ გაიცემა ქართულ - ინგლისური სერტიფიკატი.
 

პროგრამაზე რეგისტრაციისთვის გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრიციო ფორმა
 • სავარაუდო თარიღი აგვისტო 2024
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა დასწრებით
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები