GE
Web-პროგრამირება, Web-საიტების მართვა
ღირებულება: 400 ლარი

საკუთარი ვებ – გვერდის ქონას მრავალი სარგებელი მოაქვს. ეს უზრუნველყოფს თქვენი ბიზნესის სანდოობას, უზრუნველყოფს 24-საათიან ხელმისაწვდომობას, მოსახერხებელია თქვენი მომხმარებლებისთვის და ქმნის პოტენციალს გაყიდვების გაზრდისა და თქვენი მომხმარებელთა ბაზის შექმნისთვის.

იმისათვის, რომ წარმატებული ვებსაიტი შექმნათ, ბევრი სხვადასხვა ელემენტია, რომელთა გაგებაც პირველ რიგში გჭირდებათ - ზოგი მნიშვნელოვანია თქვენი ვიზიტორებისთვის, ზოგი კი მნიშვნელოვანია ,,კულისებში".

ეს კურსი შეისწავლის ამ ელემენტებს, მათ შორის, როგორ დავწეროთ ვებ – გვერდის ეფექტური ასლი, ვებ – გვერდის დიზაინის ინსტრუმენტების გამოყენების უპირატესობა და უარყოფითი მხარეები, როგორ გახადოთ თქვენი ვებ – გვერდი მობილური და ა.შ.

რას მოიცავს კურსი:

კურსი იყოფა 6  მოდულად, რომლებიც მოიცავს ვებ – გვერდის მართვის საფუძვლებს:

 • ბიზნესისთვის ვებსაიტების გამოყენების შესავალი;
 • ვებსაიტის დიზაინის ინსტრუმენტების უპირატესობები და უარყოფითი მხარეები;
 • ვებსაიტის დიზაინის საფუძვლები;
 • წერა თქვენი ვებსაიტისთვის;
 • ვებსაიტის ჰოსტინგი;
 • ვებსაიტის უსაფრთხოება

ვებ პროგრამირება - Front end

 • რა არის ვებ სერვერი, რა არის ვებ გვერდი
 • კოდირების გარემო, ტექსტური რედაქტორები და პირველი კოდი
 • HTML დოკუმენტის სტრუქტურა, აწყობის წესები სპეციფიკაცია
 • HTML დოკუმენტის ნაწილები,head body, footer
 • ტაგები, მათი ტიპები
 • სიების ფორმატირება, მარკირებული სიები, გადანომრილი სიები
 • ცხრილი და მისი გამოყენებით ვებ გვერდის განაწილების სტრუქტურა
 • პირველი მარტივი ჩონჩხის აწყობა
 • DIV,Tablets, სურათები და მათი გამოყენება
 • ფორმები:ფორმებთან მუშაობა, ფორმის ელემენტები, ფორმის ახალი თაგები ლისტები და მათი გამოყენება პრაქტიკულ მაგალითებში
 • ლინკები,ლინკების ატრიბუტები
 • დიზაინი, კასკადური სტილის ფერები
 • ფერი, ფერების ტიპები
 • ფონტები, მათი ზომა, ტიპი, ფერი, პრაქტიკულად საიტის აწყობა
 • ელემენტების ტიპები და პოზიციები
 • ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მრავალდონიანი მენიუების აწყობა
 • მრავალდონიანი შერეული ტიპის მენიუს აწყობა
 • Div ტეგების საშუალებით საიტის სტრუქტურის განაწილება
 • Meta ტეგები და საძიებო სისტემებთან ინტეგრაცია
 • „Drag and Drop“ HTML5-ში
 • მულტიმედია: გრაფიკული, აუდიო და ვიდეო ფაილის შემოტანა ვებ საიტზე
 • პრაქტიკული დავალება მოცემული სურატის საიტად აწყობა
 • რა არის css3 მისი გამოყენება ვებ საიტის გასაფორმებლად
 • Css3 სინტაქსი და სტრუქტურა
 • Class და id მიმოხილვა
 • Css 3 ის ელემეტები ჩრდილები, ჩარჩები გრადიანტები
 • დაშორებები და ჩარჩოები (margin, padding, border)
 • position-პოზიციები
 • selector- სელექტორები
 • Combinators-კომბინატორიკა
 • გამჭვირვალე ფერი CSS3-ით
 • საკუთარი შრიფტის შემოტანა
 • სხვადასხვა ტიპის გრადიენტების შექმნა
 • ელემენტების ტრანსფორმაცია: მოტრიალება, დახრა, მასშტაბირება და სხვა
 • CSS3 ანიმაციის შექმნა
 • პრაქტიკული დავალება საიტის აწყობა ფოტოშოპის გამოყენებით
 • პრაქტიკა, საიტის ფოტოებიდან რეალური საიტის აწყობა
 • ადაპტირებული (responsive) ვებ გვერდები სხვადასხვა მოწყობილობებისათვის
 • Bootstrap გამოყენება და სტილები
 • Flex box განხილვა და გამოყენება საიტის ასაწყობათ
 • scss სტილების გამოყენება . პროგრამა prepros და node js გამოყენება
 • JavaScript გამოყენება
 • ajax გამოყენება
 • Java Script -ის მზა კოდების გამოყენება, ჩასმა და მორგება საკუთარ საიტზე (საათი, კალენდარი, მენიუ, სლაიდები და სხვ).
 • საიტის სერვერზე განთავსება;

სწავლება დაფუძნებულია სრულ პრაქტიკაზე და სწავლების პროცესში შეიქმნება რამდენიმე პროექტი და აიწყობა რამოდენიმე რეალური საიტები, როგორც სტატიკური ასევე მართვადი-დინამიური ვებ გვერდები.

სამიზნე აუდიტორია - ვებსაიტების მენეჯმენტის სასწავლო კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვისაც ციფრული ბიზნესისა და მარკეტინგის გამოცდილება მცირე ან საერთოდ არ აქვს, და ვისაც სურს განავითაროს ცოდნა ვებ – გვერდის მენეჯმენტზე და როგორ გამოიყენოს იგი ბიზნესის წარსადგენად.
ტრენინგ - პროგრამა განკუთვნილია პირთათვის, რომელთაც სურთ განავითარონ ვებ – გვერდების მართვის უნარები და ბიზნესი.

ტესტი და სერტიფიკატი - თითოეული მსმენელი კურსის ბოლოს გაივლის ტესტირებას. ისინი ვალდებულნი არიან მიიღონ 75% -იანი ქულა და, საჭიროების შემთხვევაში, შეუძლიათ ტესტის ჩაბარება სამჯერ, დამატებითი ღირებულების გარეშე. 

 • სავარაუდო თარიღი გასულია
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა დღის
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები