GE
გაძლიერებული EXCEL-ის კურსი
უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO გთავაზობთ გაძლიერებული Excel-ის კურსებს. 
 
კურსის გავლა შესაძლებელია თბილისში, ქუთაისში, რუსთავსა და ბათუმში.
 
პროფესიონალი პედაგოგები კომფორტულ გარემოში იზრუნებენ თქვენს მაღალ კვალიფიკაციაზე.
 
კურსის გავლით მოგეცემათ შესაძლებლობა:
 • აიმაღლოთ ცოდნის დონე;
 • გაიზარდოთ, როგორც პროფესიონალი;
 • დაეუფლოთ Excel-ის პროგრამას სრულყოფილად;
 • გაიუმჯობესოთ მატერიალური მდგომარეობა;
ცოდნის აკადემიის მიერ შემოთავაზებული Excel-ის ტრენინგ კურსში შედის:
 • ცხრილის ფორმატირება;
 • ფორმულების შედგენა;
 • არითმეტიკულ და გეომეტრიული პროგრესია;
 • ხელფასის უწყისების შედგენა;
 • პროცენტების დარიცხვა;
 • დიაგრამების აგება მონაცემთა ბაზაში;
 • საწარმოს მონაცემთა ბაზის შექმნა;
 • დისტრიბუციის კონტროლი;
 • საწყობის დინამიკა;
 • ფასწარმოქმნა;
 • მონაცემთა ბაზის სორტირება;
 • პირობითი გაფილტვრა (ფილტრი, Advanced ფილტრი);
 • ბეჭდვის პარამეტრები;
 • ფურცლის დაცვა და კოდირება;
 • საგადასახადო დოკუმენტების შედგენა და მათთან მუშაობა: ინვოისი, სასაქოლო ზედნადები და დანართი, მიღება-ჩაბარების აქტი.
Excel-ის სწავლების კურსი მოიცავს შემდეგ ფუნქციებს:
 • ლოგიკური ფუნქციები (IF; ორმაგი IF; AND; OR.);
 • სტატისტიკურ ფუნქციები (Count IF; Count IFs; Countblanc; Count A; Count namber);
 • დროის ფუნქციები (Day360; Weekdat; ფასნამატი, ვადის კონტროლი Yearfrac; Network days; Today);
 • მათემატიკურ ფუნქციები (Sumif; Sumifs; Power; Round; Producte );
 • ფინანსური ფუნქციები ( LEN; LEFT; RIGHT; MID; UPPER; PROPER; LOWER; FIND; CONCATENTATE; CODE; CHAR);
 • მონაცემთა ბაზების მიბმა ერთმანეთთან (Vlookup; Hlookup );
 • შემაჯამებელი ცხრილის აგება მონაცემთა ბაზის საფუძველზე (Pivot Table);
 • ჩვეულებრივი და შემაჯამებელი დიაგრამის აგება (Pivot Table Chart)
 • Date Validation ავტოსიების შექმნა.
აკადემიის წარმატებას ხელს უწყობს:
 • მაღალკვალიფიციური პედაგოგები;
 • მსმენელთა მოთხოვნაზე ორიენტირებული სასწავლო პროგრამა;
 • აქცენტი ხარისხიან განათლებაზე;
 • ინტერაქტიული გაკვეთილები;
 • მოქნილი სასწავლო გრაფიკი;
 • ხელსაყრელი ინფრასტრუქტურა და ადგილმდებარეობა.
Excel-ის შემსწავლელი კურსი არის შესაბამისად სერთიფიცირებული. კურსის ბოლოს გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილი, რაც ხელს შეგიწყობთ მიზნის მიღწევაში. ჩვენთან ხარისხი ფასზე მაღალია.
 
მიღება ხდება წინასწარი ჩაწერით რეგისტრაციის საფუძველზე. კურსი გათვლილია ნებისმიერი მსურველისთვის. ჩვენი განრიგი მორგებული იქნება თქენი სწავლისა და სამუშაოს გრაფიკზე.
 • სავარაუდო თარიღი გასულია
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა დასწრებით
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები