GE

0 ხმა
მაინტერესებს აბიტურიენტს, რომელმაც 21 აიღო უნარებში (მე-4 ვარიანტი) აქვს თუ არა შანსი მოხვდეს უმაღლეს სასწავლებელში, თუ დანარჩენ საგნებში აიღებს მაღალ ქულებს?

1 პასუხი

გამარჯობა,

როგორც გამოცდების ცენტრის დირექტორმა მაია მიმინოშვილმა განაცხადა გამსვლელი მინიმალური ქულა მესამე ვარიანტრისთვის არის 21, დანარჩენი ვარიანტებისთვის კი 24. შესაბამისად, თუ აბიტურიენტმა 21 ქულა დააგროვა არა მესამე, არამედ სხვა ვარიანტში, ის ეთიშება კონკურსს და არის ჩაჭრილი.
0 ხმა
გამარჯობა,

როგორც გამოცდების ცენტრის დირექტორმა მაია მიმინოშვილმა განაცხადა გამსვლელი მინიმალური ქულა მესამე ვარიანტრისთვის არის 21, დანარჩენი ვარიანტებისთვის კი 24. შესაბამისად, თუ აბიტურიენტმა 21 ქულა დააგროვა არა მესამე, არამედ სხვა ვარიანტში, ის ეთიშება კონკურსს და არის ჩაჭრილი.
პასუხი Jul 31, 2017 by Aris.ge - განათლება (edu.aris.ge)

მსგავსი კითხვები