GE

0 ხმა
მაქვს არასრული უმაღლესი განათლება და მინდა, რომ მქონდეს სრული. 34 წლის ასაკში თუ მაქვს იმის უფლება, რომ გავხდე სტუდენტი?

1 პასუხი

გამარჯობა,

დიახ, თქვენ გაქვთ უფლება გახდეთ სტუდენტი, როგორც შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში ამბობენ, ზუსტად ისეთივე პროცედურებს გადიხართ, რასაც ყველა აბიტურიენტი, იმ შემთხვევაში, თუ 2011 წლამდე გაქვთ დამთავრებული, როდესაც რეგისტრაცია გამოცხადდება და დარეგისტრირდებით, ამის შემდეგ თქვენი ატესტატის ასლს აუცილებლად მიიტანთ გამოცდების ეროვნულ ცენტრში. სხვა ყველა სისტემა გამოცდების ჩაბარების შედეგების მიღების გაქვთ იდენტური, წარმატებებს გისურვებთ.
+1 ხმა
გამარჯობა,

დიახ, თქვენ გაქვთ უფლება გახდეთ სტუდენტი, როგორც შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში ამბობენ, ზუსტად ისეთივე პროცედურებს გადიხართ, რასაც ყველა აბიტურიენტი, იმ შემთხვევაში, თუ 2011 წლამდე გაქვთ დამთავრებული, როდესაც რეგისტრაცია გამოცხადდება და დარეგისტრირდებით, ამის შემდეგ თქვენი ატესტატის ასლს აუცილებლად მიიტანთ გამოცდების ეროვნულ ცენტრში. სხვა ყველა სისტემა გამოცდების ჩაბარების შედეგების მიღების გაქვთ იდენტური, წარმატებებს გისურვებთ.
პასუხი Nov 5, 2015 by Aris.ge - განათლება (edu.aris.ge)

მსგავსი კითხვები