GE
სკოლა-ლიცეუმ ,,ცოდნა”-ს მოსწავლეები ილიაუნის ესტუმრნენ

სკოლა-ლიცეუმ ,,ცოდნა”-ს მე-9 კლასის მოსწავლეები ესტუმრნენ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს, სადაც ჩაუტარდათ გაკვეთილი ფიზიკაში.

მოსწავლეებმა ჩაატარეს ექსპერიმენტები თავისუფალი ვარდნის აჩქარებასა და ნიუტონის კანონებზე.

სკოლა-ლიცეუმი ცოდნა