GE
სკოლა-ლიცეუმ ,,ცოდნას” მოსწავლეებმა თსუ და ქართველ ემიგრანტთა მუზეუმი მოინახულეს

სკოლა-ლიცეუმ ,,ცოდნა”-ს IV კლასის მოსწავლეებმა მოინახულეს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ქართველ ემიგრანტთა მუზეუმი, სადაც დაათვალიერეს შოთა რუსთაველის 850 წლისთავისადმი მიძღვნილი გამოფენა.

სკოლა-ლიცეუმი ცოდნა