GE
ინგლისური, რუსული და იტალიური ენის შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ ცენტრი ,,ნიუ გენი“ გთავაზობთ ინგლისური, რუსული და იტალიური ენის შემსწავლელ კურსებს.

ინგლისური ენის კურსი
 
სწავლება მიმდინარეობს შემდეგი მიმართულებით:
 • ზოგადი კურსი (ბავვებისთვის, მოზარდებისთვის და მოზრდილთათვის).
 • მოსამზადებელი კურსი ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის
 • მოსაზადებელი კურსი საეთაშორისო გამოცდებისათვის (Toefel)
 • ინგლისური ენა გიდებისთვის და სასტუმროს თანამშრომლებისთვის
 • აკადემიური ინგლისური
სწავლება წარმოებსთანამედროვედა აპრობირებული მეთოდებით, აუდიომასალის გამოყენებით. აღნიშნული კურსი ითვალსწინებს ყველა იმ კომპონენტის კომპლექსურ შესწავლას, რომელიც აუცილებელია ენობრივი ბარიერის გადასალახავად,რაც გულისხმობს: გრამატიკის საფუძვლიან შესწავლას და მის საუბარში გამოყენებას, სმენის უნარების განვითარებას ინგლისურ ენაზე, ინგლისურად აზროვნებას და თავისუფლად მეტყველებას,  თემების და წერილების წერას, უცხო ტექსტის კითხვას და მისი შინაარსის სრულყოფილად გაგებას.

გთავაზობთ სწავლების შემდეგ დონეებს:
 • Starter A1
 • Elementary A2
 • Intermediate B1
 • Intermediate B
 • Upper Intermediate C1
 • Advanced C2
თვითოეული დონე მოიცავს 3 თვეს.
მეცადინეობა ტარდება კვირაში-2ჯერ 1 სთ.
ღირებულება: ჯგუფი - 120 ლარი
ინდივიდუალური - 150 ლარი
 
კურსის ბოლოს გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი.
კურს უძღვება მაღალკვალიფიცირებული პედაგოგი.
მიღება წარმოებს წინასწარი ჩაწერით!

რუსული ენის კურსი
 
სწავლება მიმდინარეობს თანამედროვე და აპრობირებული მეთოდებით, აუდიომასალის გამოყენებით. საფუძვლიანად შეისწავლით: გრამატიკას, რუსულ ენაზე აზროვნებას, მსჯელობას და კომუნიკაციის უნარებს. შეიძენთ პრაქტიკულ და საჭირო სიტყვათა მარაგს, შეძლებთ ნაცნობ თემაზე წერითი დ ზეპირი კომუნიკაციის მართვას.
 
სწავლება მიმდინარეობს შემდეგი მიმართულებით:
 • რუსული ენა სკოლის მოსწავლეებისა და აბიტურიენტებსთვის
 • მოსამზადებელი კურსი სტუდენტებისათვის
 • მოსამზადებელი კურსი სამაგისტრო გამოცდებისათვის
 • პედაგოგთა სასერთიფიკატო გამოცდებისთვის მოსამზადებელი კურსი
 • თარჯიმანთა მოსამზადებელი კურსი მხატვრული და სინქროული თარგმანი
  სასაუბრო კურსი
 • მიზნობრივი ჯგუფი: ბიზნესი, იურიდიული, საბანკო და სამედიცინო.
სწავლის დონეები: 
 • ელემენტარული А1-A2 - შეისწავლება წერა-კითხვა, სწორად გამოთქმა, მარტივი წინადადებების შედგენა და გამოყენება საუბარში, გრამატიკა.
 • სასაურო, საბაზისო В1-B2 - შეისწავლება გრამატიკა საფუძვლიანად, ენისათვის დამახასიათებელი დიალექტის დახვეწა, რთული წინადადებების შედგენა და დამუშავება. ნებისმიერ თემის გაანალიზება და სხვა.
 • სპეციალიზირებული/ უმაღლესი С1-C2 - პროფესიონალურ დონეზე საუბარი, ნებისმიერი სირთულისტექსტებსადა თემებთან მუშაობა, თარგმნა.
თვითოეული დონე მოიცავს 3თვეს.
მეცადინეობა ტარდება კვირაში 2ჯერ 1სთ.
ღირებულება: 120 ლარი
ინდივიდუალური - 150 ლარი
 
კურსის ბოლოს გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი.
კურს უძღვება მაღალკვალიფიცირებული პედაგოგი.
მიღება წარმოებს წინასწარი ჩაწერით!
 
იტალიური ენის კური
 
ტრენინგ ცენტრი ,,ნიუ გენი“ ასევე გთავაზობთ იტალიური ენის შემსწავლელ კურსებს ნებისმიერი დონისა და ასაკის მსურველთათვის. ენის შესწავლა მიმდინარეობს თანამედროვე მეთოდით, აუდიო-ვიდეო მასალის გამოყენებით.
 
ენის კურსები მოიცავს სხვადასხვა საფეხურს:
 • საწყისი დონე: A1, A2. - მათთვის ვინც თავიდან იწყებს ენის შესწავლას.
 • საშუალო დონე: B1, B2 - გამატიკის ძირითადი ნაწილის შესწვალა, ლექსიკის გამდიდრება, აუდიო - ვიდეო ინფორმაციის აღქმა, აზრის თავისუფლად გადმოცემა.
 • პროფესიული დონე: C1, C2 - ენის განმტკიცება პროფესიულ დონეზე.
თვითოეული დონე მოიცავს 4 თვეს.
მეცადინეობა ტარდება კვირაში-2 ჯერ. 1 სთ.
კურსის ღირებულება: 100 ლარი
 
კურსის ბოლოს გაიცემა შესაბამისი საფეხურის ორენოვანი სერტიფიკატი.
მიღება წარმოებს წინასწარი ჩაწერით.
კურს უძღვება მაღალკვალიფიცირებული პედაგოგი.
 • სავარაუდო თარიღი გასულია
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა საღამოს
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები