GE
4 ნოემბერი, 2022 23:46

სპორტული შეჯიბრი ფეხბურთსა და კალათბურთში – სკოლა-ლიცეუმ ,,ცოდნა“

სკოლა-ლიცეუმ ,,ცოდნაში“ ფეხბურთსა და კალათბურთში სპორტული შეჯიბრი ჩატარდა.გამარჯვებულ მონაწილეებს გადაეცათ მედლები.

სკოლა-ლიცეუმი ,,ცოდნა“ დიდ ყურადღებას უთმობს ბავშვებში ჯანსაღი ცხოვრების წესისა და მათთვის საინტერესო სპორტის სახეობის განვითარებას,რაც მომავალი თაობის წინსვლისთვის ფუნდამენტურია.

სკოლა მადლობას უხდის მონაწილე მოსწავლეებსა და სპორტის მასწავლებელს.

EDU.ARIS.GE - სკოლები