GE

2023-2024 სასწავლო წლის ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის პირველი ტურის განრიგი, მაქსიმალური ქულები და ტესტირების დრო

2023-2024 სასწავლო წელს ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის პირველი ტური 27 ნოემბრიდან 1 დეკემბრის ჩათვლით ჩატარდება და შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, მასში მონაწილეობის მიღება დარეგისტრირებულ მოსწავლეებს დისტანციურად, ინტერნეტში ჩართული ნებისმიერი კომპიუტერიდან შეეძლებათ.

ყველა მოსწავლეს საშუალება ექნება შესაბამისი განრიგის მიხედვით, მისთვის სასურველ დროს, 09:00 საათიდან 18:00 საათამდე შევიდეს ვებგვერდზე: ol-test.naec.ge. პირადი ნომრისა და პაროლის მითითების შემდეგ აირჩიოს საგანი და შეასრულოს ოლიმპიადისათვის განკუთვნილი დავალებები.

ოლიმპიადის პირველი ტურის ჩატარების განრიგი ასეთია:

27 ნოემბერი:
ქართული ენა და ლიტერატურა;
ქართული, როგორც მეორე ენა (არაქართულენოვანი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეებისთვის);
ფრანგული ენა.

28 ნოემბერი:
ისტორია;
ქიმია;

29 ნოემბერი:
ინგლისური ენა;
გერმანული ენა.

30 ნოემბერი:
მათემატიკა;
ბიოლოგია.

1 დეკემბერი:
გეოგრაფია;
ფიზიკა;
რუსული ენა.

იხილეთ მაქსიმალური ქულები საგნების მიხედვით:

2023-2024 სასწავლო წლის ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის პირველი ტურისათვის თითოეულ საგანში შედგენილი ტესტის მაქსიმალური ქულა

იხილეთ ტესტირების დრო საგნების მიხედვით:

პირველ ტურში ტესტირებისათვის გამოყოფილი დრო

რა უნდა იცოდეს ოლიმპიადაში მონაწილებ ტესტირების პროცესის შესახებ:

მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს ინტერნეტში ჩართული ნებისმიერი კომპიუტერი. სასურველია ისარგებლოს ბრაუზერით Google Chrome ან Microsoft Edge.

ტესტირების დასაწყებად მოსწავლეებმა უნდა გამოიყენონ შემდეგი ბმული https://ol-test.naec.ge. ბმულის გახსნის შემდეგ ეკრანზე გამოჩნდება ინფორმაციის შესატანი ორი ველი: „პირადი ნომერი“ და „პაროლი“. მოსწავლე „პაროლის“ ველში წერს რეგისტრაციის დროს შექმნილ პაროლს, ეცნობა ინსტრუქციას, რის შემდეგაც ნიშნავს ღილაკს „გავეცანი“ და აჭერს ღილაკს – „შესვლა“.

ტესტირების გვერდზე – „ჩემი ტესტები“ – მოსწავლე დაინახავს საკუთარ სახელსა და გვარს და იმ საგნების ტესტების ჩამონათვალს, რომელშიც იღებს მონაწილეობას. თუ ეკრანზე სხვა სახელი და გვარი გამოჩნდა, კიდევ ერთხელ უნდა მოხდეს პირადი ნომრის გადამოწმება.

თითოეულ შეკითხვას თან ახლავს რამდენიმე სავარაუდო პასუხი, რომლის წინაც მოსანიშნი წრეებია. მოსწავლემ კურსორი უნდა მიიტანოს მის მიერ ამორჩეულ პასუხთან (წრესთან) და მონიშნოს იგი. წრეში გამუქდება წერტილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ პასუხი უკვე მოინიშნა.

თითოეული პასუხის არჩევის შემდეგ მოსწავლე აჭერს ღილაკს „დადასტურება“, რის შემდეგაც პროგრამა შესთავაზებს ახალ დავალებას (სავალდებულოა პასუხის მონიშვნა, ისე პროგრამა არ გაგიშვებთ მომდევნო დავალებაზე).

თითოეული საგნის ტესტისთვის განსაზღვრულია დრო. კომპიუტერის ეკრანზე გამოტანილია საათი, რომელიც აჩვენებს ტესტის დარჩენილ დროს.

დავალებების ამოწურვის შემდეგ ეკრანზე გამოჩნდება მოსწავლის მიერ მიღებული ქულა, რაც მიუთითებს ტესტირების დასრულებაზე.

ისეთი ტექნიკური პრობლემების დროს, როგორებიცაა ტესტირებისას კომპიუტერის ან ელექტროენერგიის გათიშვა და ინტერნეტთან კავშირის გაწყვეტა, პროცესი უნდა დაიწყოს თავიდან, კერძოდ, ბმულზე შესვლიდან პროგრამა ავტომატურად გააგრძელებს იმ დავალებიდან, რომლის დროსაც შეწყდა ტესტირება. ტესტირების შეწყვეტამდე შეკითხვებზე გაცემული პასუხები დამახსოვრებული იქნება.

გაითვალისწინეთ: ტესტირებისას არ დახუროთ გვერდი, რადგან პროგრამაში შესვლა მხოლოდ სამჯერ არის დასაშვები!

იმ შემთხვევაში, თუ მონაწილე დარეგისტრირებულია ერთ დღეს დაგეგმილ რამდენიმე საგანზე, შესაძლებელია რამდენიმე საგნის (ორივე/სამივე საგნის) გავლა თანმიმდევრობით.

თუ მონაწილის მიერ შეყვანილი ინფორმაცია სწორია და, მიუხედავად სწორად შეტანილი მონაცემებისა, ვერ ხერხდება ტესტირების დაწყება, მონაწილე უნდა დაუკავშირდეს ცენტრის ცხელ ხაზს ნომერზე: 2473333.

მეორე ტურში მონაწილეობის უფლებას მოიპოვებს ის მოსწავლე, რომელმაც დააგროვა ტესტის მაქსიმალური ქულის 60% ან მეტი და ამასთან ერთად მოხვდა საგნის რეიტინგული სიის პირველ 1000 მოსწავლეს შორის. საკუთარ ქულას მოსწავლე ეკრანზე ტესტირების დასრულებისთანავე დაინახავს.

პროცედურის დადგენილი წესის ან სხვა რაიმე დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში, ოლიმპიადის მონაწილე უფლებამოსილია საპრეტენზიო განაცხადით მიმართოს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრს (მის.: თბილისი, ე. მინდელის N9) შესაბამისი ტესტირების დასრულებიდან მეორე დღის 17:00 საათამდე. ცენტრთან დაკავშირება შესაძლებელია ადგილობრივი საგანმანათლებლო რესურსცენტრების მეშვეობითაც.

ამავე თემაზე:

როგორ უნდა მოემზადოთ ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადისთვის

დასვით კითხვა და მიიღეთ პასუხი - ედუს საცნობარო სამსახური