GE

პროფესიული განათლების შესაბამისობა თანამედროვე მოთხოვნებთან – როგორია მთავრობის სამოქმედო გეგმა

სამხრეთ კავკასიაში მსოფლიო ბანკის რეგიონული დირექტორი, სებასტიან მოლინეუსი მიიჩნევს, რომ საქართველოში პროფესიონალი კადრების დეფიციტის აღმოსაფხვრელად მნიშვნელოვანია განათლების სისტემის რეფორმა. ეს განცხადება მან პროფესიული განათლების კონტექსტშიც ახსენა და საქართველოს მთავრობის საპასუხო პოზიცია ამ თემაზე რვა ნოემბერს, პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმოწერით გამოქვეყნებული დოკუმენტში ვიპოვეთ.

განათლების მიმართულებით საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთ ამოცანდ ქვეყნის განვითარების სტრატეგიულ ხედვაში დასახელებულია პროფესიული განათლების სერვისების უზრუნველყოფა, თანამედროვე მოთხოვნებისა და გამოწვევების საპასუხოდ.

დოკუმენტის თანახმად, პროფესიული განათლების სფეროში მთავრობის ამოცანაა, შეამციროს პირადი, ინსტიტუციური თუ პროგრამასთან დაკავშირებული ყველა დაბრკოლება, რომელიც სტუდენტს შეიძლება, შეექმნას აღნიშნულ სისტემაში მოხვედრისას, სწავლის განმავლობაში თუ სწავლიდან სამუშაოზე გადასვლის პროცესში.

მთავრობა გვიხსნის, რომ ყველა მუნიციპალიტეტში შეთავაზებული იქნება ადგილობრივი ეკონომიკის მოთხოვნის შესაბამისი პროგრამები და მრავალფეროვანი სერვისები.

სებასტიან მოლინეუსი: კადრების დეფიციტის აღმოსაფხვრელად მნიშვნელოვანია განათლების სისტემის რეფორმა

„დაგეგმილია პროფესიული განათლებიდან შრომის ბაზარზე გადასვლის მხარდამჭერი ღონისძიებების განხორციელება და კარიერული კონსულტაციის პრაქტიკის დანერგვა. განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიენიჭება პროფესიული განათლების დივერსიფიცირებასა და არსებული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების მასშტაბის გაფართოებას, პროფესიულ განათლებაში კარიერული სერვისების განვითარებას. წახალისდება გაცვლითი და ერთობლივი პროგრამების განხორციელება უცხოურ სასწავლებლებთან ერთად. განვითარდება ექსელენს-ცენტრები და საერთაშორისო სასწავლებლები, რომლებიც შეძლებენ უცხოელი სტუდენტების მოზიდვას“, – ვკითხულობთ ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ ხელმოწერილ დოკუმენტში სახელწოდებით „ხედვა 2030 საქართველოს განვითარების სტრატეგია“.

მთავრობის ინფორმაციითვე, თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა არახელსაყრელ მდგომარებაში მყოფი ჯგუფების წარმომადგენლების, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ინდივიდებისა და რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდა პირების ჩართვას პროფესიულ განათლებაში.

ასევე იხილეთ:

გამოწვევად რჩება განათლების ხარისხი და ინსტიტუციური გაძლიერება – მთავრობის „ხედვა 2030 საქართველოს განვითარების სტრატეგია“ გამოქვეყნდა

დასვით კითხვა და მიიღეთ პასუხი - ედუს საცნობარო სამსახური