GE
ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლის დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეები წიგნის საჯაროდ კითხვის საერთაშორისო დღეს გამოეხმაურნენ

წიგნის საჯაროდ კითხვის საერთაშორისო დღეს ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლის დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეები სხვადასხვა საინტერესო აქტივობებით გამოეხმაურნენ.

ქართულ -ამერიკული უმაღლესი სკოლა GAHS