GE
12 ნოემბერი, 2021 16:59

სკოლა ,,აკადემოსის” პარტნიორი ევროპის ISM უნივერსიტეტის ვებინარები უფროსკლასელთათვის

სკოლა,,აკადემოსის”უფროსკლასელთა მორიგი ონლაინ შეხვედრა (ვებინარი – ბიზნეს ეკონომიკა) ევროპის პარტნიორ, მენეჯმენტისა და ეკონომიკის ( ISM ) უნივერსიტეტის ლექტორთან.

EDU.ARIS.GE - სკოლები