GE

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივესიტეტის სამართლის ფაკულტეტი ევროპის იურიდიული ფაკულტეტების ასოციაციის (ELFA) წევრი გახდა

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივესიტეტის სამართლის ფაკულტეტი ევროპის იურიდიული ფაკულტეტების ასოციაციის (ELFA) წევრი გახდა.

ევროპის იურიდიული ფაკულტეტების ასოციაცია (ELFA) დაფუძნდა 1995 წელს ლევონში, ევროპის 80-ზე მეტი უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მიერ. დღეს, ორგანიზაციას 250-ზე მეტი წევრი ჰყავს ევროპის ქვეყნებისა და მის ფარგლებს გარეთ.

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტთან ერთად, ELFA-ს წევრები არიან მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტები, როგორებიც არიან:

  • Universiteit Maastricht
  • Lund University
  • Université de Strasbourg
  • Freie Universität Berlin
  • Université de Luxembourg
  • University of Gothenburg
  • Nottingham Trent University
  • American University Washington
დასვით კითხვა და მიიღეთ პასუხი - ედუს საცნობარო სამსახური
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი