მე-11 კლასის გამოსაშვები გამოცდების განრიგი – 2017-2018 სასწავლო წელი

2017-218 სასწავლო წლის სკოლის გამოსაშვები გამოცდების განრიგი მე-11 კლასის მოსწავლეებისთვის დამტკიცდა. გამოცდების ჩატარების თვე არის ივნისი, თარიღები კი საგნების მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა:

12 ივნისი – გეოგრაფია;

13 ივნისი – ბიოლოგია;

14 ივნისი – ფიზიკა;

15 ივნისი – ქიმია.

რაც შეეხება წინა საგამოცდო პრეტესტს, მე-11 კლასელებს ის გამოცდების დაწყებამდე ერთი დღით ადრე, 11 ივნისს ჩაუტარდებათ.

ინფორმაცია გამოცდების შესახებ

edu.aris.ge საგანმანათლებლო ინტერნეტ-პორტალი