მიშელ დერიმ კოლეჯში სწავლა 1992 წელს ლამპასასის საშუალო სკოლის დამთავრების შემდეგ დაიწყო, მაგრამ გამომდინარე იქედან, რომ დაკავებული იყო საოჯახო საქმეებით, კოლეჯის დასრულება უბრალოდ ვერ შეძლო.