რა ხანგრძლივობის გაკვეთილები იქნება სკოლაში 2018-2019 სასწავლო წლიდან კლასების მიხედვით

ეროვნულ სასწავლო გეგმაში განხორცილებული ცვლილებების საფუძველზე სკოლაში გაკვეთილების ხანგრძლივობის განახლებული პრინციპი დადგინდა. გარდა ამისა, განისაზღვრა გაკვეთილების ხანგრძლივობის შემცირებისა და გაზრდის პრინციპი.

  • საჯარო სკოლაში III- XII კლსაებში გაკვეთილების ხანგრძლივობა 45 წუთი იქნება;
  • I კლასში გაკვეთილის ხანგრძლივობა 35 წუთით განისაზღვრა;
  • II კლასელ მოსწავლეებს გაკვეთილზე ჯდომა 40 წუთის განმავლობაში მოუწევთ.

გაკვეთილების ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით შესაძლებელია დაშვებულ იქნეს გამონაკლისი, როდესაც სკოლამ, შესაძლოა, ხანმოკლე ვადით შეცვალოს გაკვეთილების ხანგრძლივობა შემდეგ შემთხვევებში:

ა) ექსტრემალური პირობების დროს (ყინვა, განსაკუთრებული სიცხეები და ა.შ.) შეამციროს მაქსიმუმ 10 წუთით;

ბ) სხვადასხვა სასკოლო ღონისძიების ჩატარების დროს გაზარდოს მაქსიმუმ 10 წუთით.

ცვლილების თანახმად, საჯარო სკოლაში გაკვეთილებს შორის შესვენების ხანგრძლივობა არ შეიძლება იყოს 5 წუთზე ნაკლები.

„შესვენებებს შორის უნდა იყოს ერთი დიდი დასვენება, რომელიც სკოლამ უნდა დაგეგმოს სასწავლო განრიგის გათვალისწინებით. დიდი დასვენება არ უნდა იყოს 10 წუთზე ნაკლები და 30 წუთზე მეტი“, – აღნიშნულია დოკუმენტში.

დაპირებული შემცირების ნაცვლად, მე–7, მე–8, მე-9 კლასის მოსწავლეებს გაკვეთილები დაემატათ

მოამზადა გვანცა ღვედაშვილმა

გვანცა არის© ღვედაშვილი Aris.ge-განათლების ჟურნალისტი